ATELIER DE GRAFICĂ ȘI SCULPTURĂ

Prof. Coord. Andreea Costandache , Prof. Coord. Barbu Charlotte

În cadrul cercului de grafică și scupltură, învățăm să privim lumea care ne înconjoară și apoi să o recompunem în format bidimensional, pe hîrtie, sau tridimensional prin modelajul în lut. Artele grafice pun accentul pe desen – linie (contururi, hașuri) și pe jocul de contraste dintre umbră și lumină. Modelând în lut sau plastilină ne deprindem să privim din mai multe unghiuri de vedere același obiect, și astfel sa favorizăm legătura dintre cele două emisfere ale creierului datorită faptului că lucrăm atât cu mâna dreaptă cât și cu cea stângă.

Familiarizându-se cu elementele de limbaj plastic specific artelor vizuale, copii vor avea o nouă oportunitate de a-și exprima gândurile și emoțiile, dar și indicii cu ajutorul cărora să descifreze cultura preponderent vizuală care ne înconjoară, ocazie cu care își vor dezvolta creativitatea și simțul estetic.

Copiii înscriși au posibilitatea de a participa cu lucrările lor la expoziții și concursuri naționale și internaționale.
De asemenea cercul de grafică și sculptură oferă pregătire profesională pentru susținerea examenelor la licee sau școli de profil.

01.

Comunica varsta copilului

E important pentru incadrarea in grupe

02.

Este prima lectie?

Trebuie sa stim daca e incepator sau avansat

03.

Vino cu el!

Conexiunea dintre profesor si elev este cheia unei colaborari pe termen lung. Hai sa ne cunoastem.