ATELIERUL FANTEZIEI

… un cerc de creație artistică și design

Profesor Coordonator, Rus Alina

Arta este limbajul sufletului prin care se manifestă trăirile cele mai profunde ale ființei noastre.

Acest cerc Atelierul Fanteziei urmărește să sensibilizeze sufletul copilului către dragostea pentru tot ceea ce înseamnă frumos, armonie, cultură, creativitate și originalitate. Prin acest cerc , copii vor deprinde tehnici de lucru specifice artelor plastice și decorative, își vor dezvolta imaginația, creativitatea, îndemânarea și buna exprimare a emoțiilor prin lucru practic.

Competențele generale vizate la nivelul Cercului Atelierul Fanteziei sunt orientate către achizițiile de cunoaștere și de comportament ale copilului pentru toată perioada de desfășurare a cursurilor nonformale.


1. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse

2. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate.

3. Transpunerea elementelor din spaţiul real, obiectiv, în spaţiul plastic.