Cercul de Cultură și Civilizație Engleză

Prof, Chiscop Nicoleta

Cercul de Cultură și Civilizație Engleză de la Clubul Copiilor Tecuci, vă propune să depășiți barierele frontierelor prin cuvinte.

Obiectivul principal, stabilit în cadrul acestui Cerc, este acela de a forma și dezvolta competențe lingvistice cu caracter interdisciplinar, orientativ, aplicat și operațional , având ca principal domeniu de studiu, predarea limbii engleze într-un cadru nonformal, în vederea formării competențelor de comunicare.

Pentru dezvoltarea acestor competențe, predarea limbii engleze, în cadrul Cercului nostru , pornește de la ipoteza învățării centrate pe elevi prin utilizarea unui set de metode, procedee și tehnici care conduc la îmbunătățirea rezultatelor elevilor la disciplina Limba Engleză .

Integrarea mijloacelor tehnice în procesul de predare-învățare a acestei discipline oferă elevilor dezvoltarea interesului pentru studierea acestui domeniu atât de important și necesar pe piața muncii.

Evaluarea achizițiilor elevilor se realizează pe baza concursurilor școlare și extrașcolare , portofolii, proiecte, participări la activități extracurriculare , iar la finalul anului școlar li se oferă elevilor certificate de competențe.

Cadrul în care se desfășoară cursurile noastre este unul în care elevii interacționează , gândesc și participă cu placere la activitățile instructiv-educative, astfel încât fiecare oră de curs este așteptată cu interes și nerăbdare.

Vă așteptăm să vă înscrieți la cursurile noastre pentru a descoperi împreună misterele limbii engleze!