CERCUL de INFORMATICA

Profesor coordonator, Florin Soldan

În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Prezenţa ei este puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul. Reţeaua la nivel mondial a revoluţionat comunicarea dintre companii, logistica, mas media, dar şi viaţa privată a fiecărui individ.
Astăzi, cunoaşterea utilizării calculatorului a devenit o condiţie sinequa-non a reuşitei profesionale, în timp ce necunoaşterea utilizării calculatorului devine un handicap profesional serios. Abilitatea de a utiliza calculatorul este un factor important în integrarea socială.

Pentru a putea ţine pasul cu evoluţia societăţii în care trăim, copiii şi tinerii din ziua de azi trebuie să fie pregătiţi pentru viaţă. Indiferent de domeniul de activitate pe care mai târziu elevul de azi şi adultul de mâine îl va alege, el va trebui să-şi poată îndeplini sarcinile într-o societate tot mai puternic informatizată.

Aşadar transformările societăţii impun o pregătire tot mai diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina informatică urmăreşte să asigure cursanţilor la nivel de cultură generală dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a unor programe, a resurselor din mediul internet dar şi a limbajelor de programare.

În cadrul acestui cerc elevii vor cunoaşte conceptele de bază ale unui sistem de calcul precum şi implicaţiile privind utilizarea lui, vor deprinde diverse abilitaţi de utilizare a unui calculator, dezvoltându-şi totodată şi formarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text la un nivel de începători sau mediu spre avansat.

Cercul de Informatică, oferă elevilor pasionaţi de calculatoare numeroase metode de a utiliza programele de calculator, de a crea prezentări şi filme, de a modifica poze digitale şi, pentru cei mai talentaţi, limbajul de programare al calculatorului. Elevii învaţă nu numai să lucreze cu calculatorul dar şi cum este construit un calculator, dobândesc noţiunile despre: algoritmi, structuri de bază în programare, pseudocod, schemă logică, aprofundează instrucţiuni ale limbajului Pascal şi C++ pentru a le putea utiliza în realizarea unor programe, precum şi tehnici de programare HTML pentru realizarea paginilor WEB, îşi dezvoltă spiritul inventiv, creativitatea sau logica şi abilitatea de a găsi mai multe rezolvări, dobândind totodată noţiuni utile de folosire în siguranţă a Internetului.

Cercul de informatică oferă tuturor elevilor, mari și mici, noțiuni de utilizare a calculatorului precum și de inițiere în programare și programare de performanță. Dacă elevii mici sunt inițiați în operarea pe calculator și folosirea cu succes a pachetului Office, precum și în navigarea pe Internet utilizând motoare de căutare, în schimb elevii mai mari învață să programeze calculatorul folosind limbaje precum Pascal sau C++. Programarea se adresează în special copiilor din clasele V – XII, întrucât este nevoie de un back-ground matematic pentru înţelegerea domeniului.

01.

Comunica varsta copilului

E important pentru incadrarea in grupe

02.

Este prima lectie?

Trebuie sa stim daca e incepator sau avansat

03.

Vino cu el!

Conexiunea dintre profesor si elev este cheia unei colaborari pe termen lung. Hai sa ne cunoastem.