Cercul de pictură

Profesor coordonator, Mihaela Brumar

La Cercul de Pictură - Palatul Copiilor Galați, aveți posibilitatea să pãtrundeți în universul elementelor de limbaj plastic și în tainele expresivitãții acestora.
Puteți dobândi noi cunoștințe despre tehnici de lucru, diferite materiale folosite cu scopul de a ne exprima ideile și sentimentele, vã puteți consolida noțiunile de istoria artei.

Aici se dezvoltã creativitatea, spontaneitatea și se deschid drumuri cãtre diferite genuri ale artelor plastice- picturã, graficã, sculpturã, artã decorativã (ceramicã, sticlã, metal), artã monumentalã, scenografie, grafică publicitarã, designul vestimentar, designul de interior, fotografia artisticã.

Programa de studiu cuprinde:
• familiarizarea cu instrumentele și materialele de lucru (creion, peniță, pensulă, acuarelă, culori acrilice, ulei, pastel, creion colorat)

• inițierea în limbajul elementar al picturii (amestecuri cromatice, contraste cromatice, simbolurile culorilor, paginație, construcție, compoziție)

• experimentarea unor tehnici diferite de lucru :
- pictură in tempera, acuarela, acrilic, in culori de ulei
- pictură pe diferite suporturi: hartie, carton, sticla, pânză
- desen in creion, carbune, tuș, pastel

• studiul dupa anumite stiluri si școli artistice

• insusirea unor notiuni de Istoria Artei

Copiii înscriși au posibilitatea de a participa cu lucrarile lor la expoziții și concursuri naționale și internationale.
De asemenea cercul de pictură oferă pregătire profesională pentru sustinerea examenelor la licee sau școli de profil.
Copiii dornici să descopere tainele desenului şi ale culorii sunt aşteptaţi la cercul de pictură, într-un cadru cald şi stimulativ.

01.

Comunică vârsta copilului

E important pentru încadrarea în grupe

01.

Comunică vârsta copilului

E important pentru încadrarea în grupe

02.

Este prima lecție?

Trebuie să știm dacă e începător sau avansat

03.

Vino cu el!

Conexiunea dintre profesor și elev este cheia unei colaborări pe termen lung. Hai să ne cunoaștem.