Arta de a învăța despre frumos !

Ilustrație /Prof. Rus Alina/ elevă – Bârsan Patrizzia /

Despre club

 

Monument istoric GL -II – m – B -03106 Fosta Prefectură a Judeţului Tecuci, azi Clubul Copiilor municipiul TECUCI Str. Galaţi 15 , anul 1900.

Data înfiinţării: 1 iunie 1953, cu denumirea de Casa Pionierilor;
Prima locaţie: B-dul Victoriei,nr.27(Casa ninsă)
Locaţia actuală: str.Galaţi.nr.15(din 1961) zona centrală a  municipiului Tecuci.
În 1978 primeşte denumirea de  Casa pionierilor şi Şoimilor Patriei;
În 1988-1989 are cel mai mare numar de cercuri: 24 din care 18 erau cu profil tehnico-ştiinţific, 8 cultural artistice.

În 1990 primeşte  denumirea de Clubul Copiilor și Elevilor iar din 2008 sunt săvârșite reparații capitale.

Incinta şcolii devine compusă din 2 corpuri  de clădire : cladirea principală și cladirea anexă. Săli de clasă moderne ; Grupuri sanitare dotate corespunzator plus alte spaţii precum cancelaria ,terasa, 3 holuri de intrare
 Din anul școlar 2016 – până în prezent  – Clubul copiilor ajunge la un numar de cinci cercuri:

Atelierul fanteziei

Muzică ușoară și vocal instrumentală

Dans Modern

Aeromodele

Cultură și civilizație engleză

DATE DESPRE ELEVI
Copiii provin dintr-un mediu eterogen privind  ca poziţie socială şi pregătire intelectuală,etc.Menţionăm că sunt copii care dovedesc aptitudini conform profilurilor cercurilor noastre, criteriu de bază în selecţionarea lor.Cei peste 800 care frecventează cercurile sunt selecţionaţi dintr-un număr de peste 15 000 de copii din Municipiul Tecuci şi zona arondată, potenţiali cursanţi conform regulamentului.

REZULTATE OBŢINUTE ÎN PERIOADA 1980 -2000
Peste 300 de premii şi menţiuni la concursurile de creaţie naţionale; În anul 1985 s-a obţinut Trofeul Naţional ”Rampă de lansare” pentru cele mai bune rezultate obţinute după cum urmează:

În domeniul tehnico-aplicativ: multipli campioni naţionali la aeromodelism, karting, radio ; Cupe (concursuri zonale): Cupa Independenţei (Iaşi,1977) , Cupa Deltei (Tulcea,1980,1982), Cupa Moldovei(Bacău,1984) – Campion mondial la aeromodele/micromodele (Slănic Prahova,2000) elev Dorobanţu Cătălin,antrenor, maestru al sporturilor Lungu Tudorel. În domeniul cultural-artistic (interpretare)-Locul II etapa naţională cu formaţia”Star”1972; locul I  etapa naţională cu ansamblul folcloric ”Tecucelul” la festivalul naţional “CântareaRomâniei” 1983,1985,1987,1989; Numeroase participări la concursuri interjudeţene şi zonale” Pe fir de baladă”,“Urare din străbuni”etc şi în tabere de profil (Năvodari,Bacău,Gârboavele) la care s-au obţinut premii I,II şi III. În domeniul cultural-artistic (creaţie) peste 100 de premii şi menţiuni la concursul naţional “Start 2000”; Locul II – etapă naţională filme metodice (1987) În domeniul sportiv, Cupa “Bucureşti” şi locul I la rugby , 1988.

REZULTATE OBŢINUTE DUPĂ ANUL 2000–        peste 400 de premii la nivel naţional şi internaţional:      2000/2001-24 de premii;      2001/2002-28 de premii;      2002/2003-32 de premii;      2003/2004-29 de premii;      2004/2005-35 de premii;      2005/2006-39 de premii;      2006/2007-46 de premii;      2007/2008-68 de premii;      2008/2009-63 de premii;      2009/2010-76 de premii; Proiecte derulate de Clubul Copiilor  Tecuci la nivel naţional aprobate în CAEN- ’’Ucenici la porţile credinţei ’’; ’’Dance art ’’;’’Aripi tinere’’; ’’Lumea văzută cu ochi de copil’’;

Director, Barbu Charlotte