MUZICĂ UȘOARĂ ȘI VOCAL INSTRUMENTALĂ

CLUBUL COPIILOR TECUCI

Profesor Coordonator, Manolache Alexandra

Cercul de Muzică uşoară şi vocal instrumentală de la Clubul Copiilor Tecuci, filială a Palatului Copiilor Galați, vine în întâmpinarea dorinţei copiilor de toate vârstele de a-şi perfecţiona şi valorifica aptitudinile muzicale şi de a oferi modele de interpretare artistică prin spectacole, audiții, concursuri şi alte manifestări specifice.

Cercul de muzica vocală şi instrumentală îţi oferă :

Dezvoltarea şi educarea calităţilor artistice;

Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;

Dezvoltarea personalităţii prin stiluri muzicale;

Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

In cadrul cercului urmărim:

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică vocală şi instrumentalășș;

-Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice atât instrumentale cât şi vocale;

-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentului pian,vioară;

-Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic;

-Pregătirea copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru afirmarea personalităţii individuale în societate

-Aprofundarea şi extinderea cunostinţelor dobândite în procesul de predare-învăţare potrivit vocaţiei fiecăruia, prin activităţi complementare activităţii din şcoală, vizând orientarea sa profesională viitoare;

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE :Auz muzical bun;Simţ ritmic bine dezvoltat;Memorie muzicală;Răbdare şi perseverenţă;Conduită şi bun simţ.

Activitatea cercului de muzică instrumentală este centrată pe elev, iar programul și curriculum-ul sunt flexibile, adaptate în funcție de posibilitățile elevilor și de opțiunile părinților:

În ultimii ani, elevii cercului au obținut rezultate foarte bune și excepționale la concursuri de interpretare instrumentală județene,interjudețene ,nationale și internaționale.